Fondens formål er at skaffe mulighed for at vise, hvorledes Lem som industriby har udviklet sig på baggrund af det oprindelige smedehåndværk.
Fonden forestår driften af SMEDENES HUS, således at der skabes indtægter herved. Fonden foretager blandt andet erhvervsmæssig udlejning af lokaler i SMEDENDES HUS samt driver museumsvirksomhed.