Pia Kirk Jensen
Formand
og Fonden Smedenes Hus
Harry Tholstrup
Næstformand
Ulla Simonsen
Kasserer
Rikke Kristensen
Sekretær
Mette Ibsen
Bestyrelsesmedlem
Majbritt Vind Lind Jensen
Suppleant
Mette Christensen
Suppleant