Bestyrelsen i Støtteforeningen Smedenes Hus
Fra venstre Rikke Kristensen, Mette Ibsen, Pia Kirk Jensen, Peter Larsen, Majbrit Vind Lind Jensen og Bjarne Christensen.
Karin Vibæk Møller og Harry Tholstrup mangler på billedet.
Peter Larsen
Formand
Rikke Kristensen
Næstformand
Mette Ibsen
Kasserer
Pia Kirk Jensen
Sekretær og
Fonden Smedenes Hus
Harry Tholstrup
Bestyrelsemedlem
Majbritt Vind Lind Jensen
Suppleant